businessman with helmet on drawing skyscraper background

עיקר פעילותה של קרן סקויה מנהטן בע"מ 

  • השבחת קרקעות.
  • ייזום ופיתוח מקרקעין – ייזום, פיתוח, הקמה.
  • איתור המקרקעין, רכישתם, הקמת הפרויקטים ומכירת הדירות.
  • שיווק ומכירה של פרויקטים בעיקר בתחום הבניה למגורים בישראל.
  • תמ"א 38  ו- “פינוי-בינוי".

פעילות החברה כוללת יזמות של בנייני משרדים ומבני תעשייה.
בשנים האחרונות פתחה החברה חטיבה להתחדשות עירונית, המעסיקה מהנדסים, אדריכלים, ואנשי ביצוע לבדיקת כל פרויקט לעומקו עד הפרט הקטן והמשמעותי.

לחברת  KSM איתנות פיננסית המאפשרת העמדת ומתן אשראי ומימון לחברות נדל"ן המובילות במשק, קבוצות רכישה, לקוחות פרטיים ולקוחות עסקיים – כנגד בטוחות נדל"ן.

הצוות הניהולי והמקצועי של קרן סקויה מנהטן כולל אנשי מקצוע מנוסים בתחומי המימון, הבנקאות, ניהול חברות, ניהול סיכונים וניהול כספים. בניהול נכון של תזרים מזומנים וגידור סיכונים פועלת החברה בכפוף לתקנון ולנהלים מובנים ומוגדרים. יצוין כי, פעילות החברה מפוקחת באמצעות חברות לנאמנויות מהמובילות במשק הישראלי.